Naši partneři:

Homesenior
Kontaktujte nás zdarma: 800 888 014

O nás


Jsme společnost, která poskytuje nadstandardní služby v oblasti domácí péče a pomoci pro seniory. Našimi základními pilíři jsou vysoká kvalita, flexibilita a schopnost vyjít klientovi maximálně vstříc. Přinášíme nové přístupy a inovace v sociální oblasti a doplňujeme tak a vylepšujeme stávající nabídku těchto služeb v ČR. Pomáháme lidem, kteří mají problémy se zajištěním základních potřeb a současně se snažíme, aby senioři po našem boku vedli aktivní, důstojný a spokojený život.

Úzce spolupracujeme s městskými částmi a mnoha neziskovými subjekty. Společně se snažíme najít cesty, jak zvýšit kvalitu života českých seniorů a zlepšit tak sociální situaci v ČR. Naše myšlení a služby jsou v souladu s Národním programem přípravy na stárnutí, Madridským me­zinárodním akčním plánem pro problematiku stárnutí a zásadami OSN pro seniory.

Naším cílem je uskutečňovat sny a přání klientů, začlenit seniory do společenského a kulturního života a především pomáhat a řešit starosti a problémy sta­rší generace.

Naše letité zkušenosti s prací v neziskové sféře nás ženou a inspirují ke změnám a zkvalitnění životních podmínek nejen pro naše rodiče ale i další občany, kteří si zaslouží více pozornosti a péče.

Pomáháme, aby se lidé mohli účastnit společenského života a mít nezávislý a kvalitní život. Podporujeme mezigenerační dialog a vzájemné porozumění. Vysoká kvalita života a individuální péče s láskou!

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Seneca .